Hvad er forskellen på osteopati og kiropraktik?

Der findes mange forskellige behandlingsformer, der har til formål at hjælpe mod smerter – og det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen på de forskellige behandlingsmetoder er. Skal man fx opsøge en kiropraktor, en osteopat, en fysioterapeut eller noget helt fjerde?

Hvad er osteopati?

Osteopati er en videnskabelig helbredelsesmetode, der tager udgangspunkt i kroppen som helhed, og ikke blot de områder eller dele af kroppen, hvor du oplever smerter eller gener. Osteopaten undersøger sammenhænge mellem kroppens dele muskler, fascia, knogler, organer, arterie forsyning, vene systemet, nervesystemet, psyken etc, og derfor skal behandlingsformen være derefter. Osteopaten undersøger hele kroppen og er den mest komplette behandlingsform, for derefter at finde årsagen til problemet, som så behandles.

Et alternativ til kiropraktor

Osteopati kan ses som et alternativ til kiropraktor og fysioterapi, men har en mere helhedsorienteret undersøgelse og behandlingsform. Osteopati beskæftiger sig med smertelindring af hele kroppen. Osteopatien har et holistisk syn og ser på kroppen som en helhed, hvor en kiropraktor og fysioterapeut i højere grad fokuserer på muskel- og skeletsystemet.

Forskellen på osteopatisk og kiropraktisk behandling

En kiropraktor vil ligesom en osteopat have fokus på at undersøge, diagnosticere og behandle smerter eller nedsat funktion i kroppen, særligt med fokus på muskel- og skeletsystemet.

I selve behandlingsmetoden er der mange ligheder mellem en osteopat og en kiropraktor. Vi påbegynder begge et behandlingsforløb med at få en forståelse for patientens sygehistorie og smerteoplevelse. En kiropraktor er specialist i led og muskler og søger årsager til en bestemt smerte gennem primært manipulation. En Osteopat fokuserer på sammenhængen mellem det muskuloskeletale system (muskler, led og knogler), Cranio-sacrale og organerne.

Hvor kiropraktikken søger at genoprette et leds naturlige bevægeligheder søger osteopatien at genoprette funktionaliteten i hele kroppen, som en sammenhængende mekanisme.

Begge behandlingsmetoder benytter teknikker, der har ligheder med hinanden – hvor osteopaten har en bredere vifte at behandlingsteknikker, da osteopaten arbejder både kranielt, visceralt (organ behandling) og med muskelskeletsystemet.

Har du lyst til at vide mere om osteopati, kan du læse mere her.